Åpent forum for tillitsvalgte

Julsundvegen 6, 6412 MOLDE

Åpent forum for tillitsvalgte

19-44505
tirsdag 09.april 2019 kl 10.00
tirsdag 09.april 2019 kl 15.00
Molde Fjordstuer AS, MOLDE
Region Midt
Påmeldingsfrist: 08.03.2019
Åpent forum for tillitsvalgte i Møre og Romsdal

Parat region midt inviterer til åpent forum for tillitsvalgteTid: 9. april 2010 kl 10:00 – 15.00

Sted: Hotell Molde Fjordstuer i Molde.


Det vil bli servert lunsj klokken 12:00

Rammeprogram:

IA- hva nå
Parats flaggsak – Læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidsplassen
Hersketeknikker
Tillitsvalgtes time
Pensjon v/Gjensidige


Påmelding innen 8. mars 2019

Meld deg på direkte ved å gå på Parat sin hjemmeside www.parat.com
Velg Parat kompetanse – kalender – velg alle typer kurs – velg region midt

Du må søke arbeidsgiver om fri med lønn i henhold til hovedavtalens bestemmelser. Parat dekker reiseutgifter, med offentlig transport, til og fra kurset.

Vel møtt til et spennende forum for tillitsvalgte!

Vennlig hilsen
Parat region midt
midt@parat.com


© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com