Les

Endringsledelse og organisasjonsutvikling (10 studiepoeng)

Rosenkrantzgate 13, 0121 OSLO

Endringsledelse og organisasjonsutvikling (10 studiepoeng)

19-44317
mandag 02.september 2019 kl 11.00
torsdag 05.september 2019 kl 14.00
Scandic Victoria Oslo, OSLO
Sentralt arrangerte kurs
Endringsledelse og organisasjonsutvikling (10 studiepoeng)
Målgruppe.
Kurset er åpent for tillitsvalgte i Parat, som tidligere har vært gjennom grunnopplæringen i Parat (eller tilsvarende) og som har erfaring som tillitsvalgt.

Studiet i endringsledelse skal gi studentene:

a. Kunnskaper om hvordan endringer i organisasjoner kan planlegges, organiseres og ledes
b. Kunnskaper om begreper, prinsipper og teorier innen organisasjonsutvikling og endring
c. Praktisk kunnskap og erfaringer med ulike arbeidsformer og verktøy i organisasjonsendringer
d. Forståelse for viktige betingelser i endringsprosesser i forhold den menneskelige faktor
e. Ferdigheter i å utøve både operativ og strategisk endringsledelse
f. Et kunnskapsgrunnlag for etisk bevisstgjøring av dilemmaer og problemstillinger i håndtering av organisasjonsendringer

Det er en samling som brukes både til gjennomgang av fagstoff, faglige diskusjoner og til løsning av caseoppgaver.
Studentene skal løse obligatoriske arbeidskrav etter nærmere angitte frister.
Praktisk informasjon.
Samling i Oslo. uke 36: man 02.09. – tors 05.09.
Obligatorisk innleveringsoppgave: innen 21. oktober
Individuell hjemmeeksamen: Fredag 22. nov til mandag 25. nov
Opptaket til kurset skjer etter at søknadsfristen er gått ut, da vil alle søkere blir tilskrevet.

Parat dekker alle kostnader til kurset. Reise og opphold dekkes i hht reiseregulativet for eksamensrettede kurs.
Parat dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste.

Vi minner om at tillitsvalgte kan delta på inntil ett høyskolekurs hvert kalenderår.
Spørsmål kan sendes til mail: kurs@parat.com

Under linken, les mer om kurset her - finner du emneplanen for dette studiet.
Med forbehold om endringer.

Kurset er fult og vi har en lag venteliste.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Parats visjon

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo