Les

Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser 10 stp

Rosenkrantzgate 13, 0121 OSLO

Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser 10 stp

19-44301
mandag 14.januar 2019 kl 11:00
torsdag 17.januar 2019 kl 14:00
Scandic Victoria Oslo, OSLO
Sentralt arrangerte kurs
Deltidsstudium i
Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser med 10 Studiepoeng


Målgruppe.
Deltidsstudium er åpent for tillitsvalgte, som tidligere har vært gjennom grunnopplæringen i Parat og som har erfaring som tillitsvalgt. Studiet arrangeres i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.

Til daglig tenker vi lite over hvor mye vi påvirker og påvirkes. Noen ganger skjer påvirkning åpent og direkte i form av politisk appell eller reklame. Andre ganger kan den ha karakter av å være raffinert forføring og skult indoktrinering. Mange vil si at beslutninger foretas av personer som er gitt dette ansvaret gjennom sin stilling eller rolle. Ofte er det slik, men forut for alle beslutninger ligger det prosesser som avgjør hvilke beslutninger som fattes eller som påvirker holdningene hos aktørene i beslutningsprosessen. Formelle titler, jobbeskrivelser, organisasjonskart, retningslinjer og lovmessige reguleringer dekker ikke omfanget av hvordan individer forholder seg til hverandre.
Studiet er tverrfaglig og henter sitt stoff fra både sosialpsykologi, pedagogikk og sosiologi.

Studiet er organisert i fire moduler med følgende hovedinnhold:
I. Samfunnsprosesser
II. Eksterne nettverk
III. Interne nettverk
IV. Påvirkning i praksis

Praktisk informasjon.
Samlingen holdes på 14.-17. januar på Scandic Victoria, Oslo
Obligatorisk innleveringsoppgave: innen mandag 18. februar 2019
Individuell hjemmeeksamen: Fredag 05.til mandag 08. april 2019

Opptaket til studiet skjer etter at søknadsfristen er gått ut, da vil alle søkere blir tilskrevet.

Parat dekker alle kostnader til studiet. Reise og opphold dekkes i hht reiseregulativet for eksamensrettede kurs.
Parat dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste eller diett.
Logg deg inn med medlemsnummer og passord og meld deg på nedenfor.
Trykk på linken under for fagplan og læringsutbytte.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Parats visjon

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com