Les

Regionkonferanse region sør

Regionkonferanse region sør

19-26551
tirsdag 10.september 2019 kl 11:00
onsdag 11.september 2019 kl 16:00
Quality Hotel Tønsberg, TØNSBERG
Region Sør
Parat region sør inviterer til regionkonferanse den 10. - 11. september 2019 på Quality Hotel Tønsberg.

Konferansen i år vil bygge på årets flaggsak som er: "Læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidsplassen"

Med stadig endrede krav til kompetanse i arbeidslivet er årets flaggsak meget relevant for Parats medlemmer.

Program tirsdag 10. september 2019
10.00-10.45 Registrering – kaffe/te og litt å bite i
10.45-11.00 Åpning av konferanse v/RU leder
11.00-11.20 Flaggsak 2019 – kompetanse -Innledning ved Parats ledelse
11.20-12:00 Fremtidens kompetanse v/Hans-Jørgen Johnsen - daglig leder Ifokus AS
12.00-12.20 Pause
12.20-13.00 Fremtidens arbeidsmarked" v/Terje Tønnesen - fylkesdirektør NAV Vestfold og Telemark
13.00-14.00 Lunsj
14.00-15:15 Erfaringsutveksling for tillitsvalgte om kompetanse
15.15-15.30 Pause
15.30-16.15 Ti år fra nå: slik kan kunstig intelligens endre hverdagen vår v/Morten Goodwin - CAIR Grimstad, UiA
16.30-17:00 Enkel servering
17.00-18.30 Medlemsforedrag med Tor Åge Eikerapen
20.00- Middag

Program tirsdag 11. september 2019
09.00-09.30 Innlegg fra Parats politiske ledelse
09.30-09.50 Innlegg fra RU
09.50-10.00 Pause
10.00-10.30 Tillitsvalgtes muligheter for kompetanseheving
10.30-11.00 Informasjon om den nye IA avtalen for hele arbeidslivet
11.00-11.20 Pause med utsjekk
11.20-11.50 Ung i Parat, v/leder av Parat Ung Idar Gundersen
11.50-12.00 Pause
12.00-13.00 Pensjon med pensjonsekspert i Parat Andreas Grunde Rabben Moen
13.00-14.00 Lunsj

De fleste deltakerne avslutter konferanse etter lunsj. Dersom noen grupper av tillitsvalgte ønsker å ha møte i eget møterom er det mulighet for dette fra kl. 14:00-16:00.

Ta kontakt med oss på sor@parat.com om du ønsker at vi bestiller et eget møterom til deres gruppe.

Vennlig hilsen
Parat region sør

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Parats visjon

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo