Les

Regionkonferanse region sør

Regionkonferanse region sør

19-26551
tirsdag 10.september 2019 kl 11:00
onsdag 11.september 2019 kl 16:00
Quality Hotel Tønsberg, TØNSBERG
Region Sør
Påmeldingsfrist: 01.08.2019
Parat region sør inviterer til regionkonferanse den 10. - 11. september 2019 på Quality Hotel Tønsberg.

Konferansen i år vil bygge på årets flaggsak som er: "Læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidsplassen"

Med stadig endrede krav til kompetanse i arbeidslivet er årets flaggsak meget relevant for Parats medlemmer.

Hensikten med flaggsaken er å øke kunnskapen om temaet blant medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og i arbeidslivet for øvrig. I tillegg skal flaggsaken gi et bedre grunnlag for utforming og legitimering av Parats politiske og tariffmessige synspunkter på området.

Foreløpig tidsplan:

Program tirsdag 10. september 2019
- Oppstart kl. 10:00 og program frem til lunsj
- Lunsj kl. 13:00 - 14:00
- Program frem til kl. 16:30
- Enkel servering fra kl. 16:30 - 17:00
- Medlemsmøte m/ekstern foredragsholder fra kl. 17:00 - 18:30
- Middag for tillitsvalgte som overnatter kl. 19:30

Program onsdag 11. september 2019
- Oppstart kl. 09:00
- Møte frem til lunsj kl. 13:00-14:00
- Møte frem til kl 15:00

De fleste deltakerne avslutter konferanse etter lunsj. Dersom noen grupper av tillitsvalgte ønsker å ha møte i eget møterom er det mulighet for dette fra kl. 14:00-16:00.

Ta kontakt med oss på sor@parat.com om du ønsker at vi bestiller et eget møterom til deres gruppe.

Mer informasjon følger senere, men meld deg på allerede i dag!

Vennlig hilsen
Parat region sør

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Parats visjon

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com