Driftstilskudd 
Parat har en ordning hvor deler av kontingenten etter søknad tilbakeføres til underorganisasjoner eller medlemsgrupper med minimum 5 fullt betalende heltids/deltidsansatte medlemmer. Midlene skal brukes til lokal aktivitet blant medlemmene. Det er gruppens øverste ledd som kan søke og som mottar støtten.

Nytt av året er at vi ønsker siste tilgjengelige årsmøteprotokoll tilsendt som vedlegg med søknaden. Årsmøteprotokollen må altså ikke være fra 2019. 

Ekstra midler
Dersom det er behov for å søke om ekstra midler utover driftstilskuddet må dette gjøres i egen søknad om ekstra midler. Det er gruppens øverste ledd som kan søke som mottar støtten.

Søknadsskjemaene finner du ved å logge inn på “Min side”. 

Søknadsfristen er 1. mars.