Parat er en arbeidstakerorganisasjon i YS med 35 000 medlemmer i offentlig og privat sektor. 

Parat/Bergen Tekniske Fagforening har forhandlingsrett etter de lover og avtaler som regulerer de ansattes lønns- og arbeidsforhold, og tillitsvalgtes rettigheter. Det betyr at ved lønnsforhandlinger, omorganiseringer, budsjettsaker og lignende er det tillitsvalgte i Parat/Bergen Tekniske Fagforening som ivaretar de ansattes interesser og rettigheter. Derfor er det viktig at du er tilsluttet en fagforening som har alle rettigheter etter lov- og avtaleverket. 

På drøftingsmøter i Bergen kommune er det vår konserntillitsvalgt Rune Skaar og hovedtillitsvalgt Anett Solen som representerer Parats medlemmer. 

Parat/Bergen tekniske Fagforening organiserer ansatte i følgende virksomheter og selskaper i Bergen kommune:

Kommunale etater:
 • Byggesak og private planer
 • Geodata
 • Idrettsavdelingen
 • Vann og avløpsetaten
 • Trafikketaten
 • Grønn etat
 • Etat for bygg og eiendom
 • Skole
 • Helse
 • Kemneren

Kommunale Foretak (KF):
 • Bergen Vann
 • Bergen og Omland Havnevesen

Kommunale aksjeselskap:
 • Bergen Bydrift AS
 • Bergen Parkering AS

Parat region vest

 

 

 

Parat har hovedkontor i Oslo og fem regionkontorer ulike steder rundt i landet. Parats ansatte er velkvalifiserte og kan bidra med informasjon og opplæring. I Bergen har vi kontor med fire ansatte. Regionkontorets ansatte kommer gjerne ut i virksomhetene i forbindelse med medlemsmøter, årsmøter osv.