Minimumskontingenten er kr 90,- per måned.
Studenter, elever (videregående skole) og lærlinger betaler ikke kontingent.
Pensjonister og andre som ikke er yrkesaktive betaler 535 kroner per år. 

Husk at kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. 

Endringer i medlemsforholdet: 
Vi ber deg om å melde fra til Parat eller logge deg inn på medlemsportalen hvis du

- er langtidssykemeldt og ikke trekkes i lønn fra arbeidsgiver. 
- skal skifte arbeidssted. 
- skal ha permisjon. 
- har skiftet navn eller adresse. 
- er arbeidsledig 

OU-midler: 
Alle ansatte som arbeider i en virksomhet med tariffavtale vil i tillegg blir trukket i kontingent til Opplysnings- og Utviklingsfond (OU-fond). Fondsmidlene fordeles på arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene til opplæringsformål for tillitsvalgte og ledere. Kontingenten tilsvarer et beløp på Kr 3,25 pr uke i privat sektor og Spekter, Kr 3,85 i Staten og Kr 3,50 i kommunesektoren.