Hvem kan være medlem? 
Parat/Bergen tekniske Fagforening organiserer ansatte i de fleste etater og kommunale virksomheter og selskaper i Bergen kommune.

Lærlinger får gratis medlemskap. Innmeldingsskjema