De nye dokumentene skal være vanskeligere å forfalske enn dagens pass. I tillegg har politiet styrket ID-kontrollen som gjøres før de utsteder legitimasjon.
– Dette er et viktig kriminalitetsforebyggende tiltak, og bidrar til å forebygge ID-misbruk og annen alvorlig kriminalitet som arbeidslivskriminalitet, menneskehandel og terror, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Like sikkert som pass
Skulstad sier nasjonalt ID-kort er like sikkert som det norske passet, og at det kun er politiet som utsteder kortet.

Du må være norsk statsborger for å få pass og nasjonalt ID-kort og du kan bestille time til begge samtidig. Myndighetene har lagt opp til en felles pris for både pass og ID-kort: 570 kroner for voksne og 342 kroner for barn. Det skal være frivillig å ha nasjonalt ID-kort.

Norge har inntil nå vært ett av tre land innenfor EU/EØS området som ikke har hatt et nasjonalt ID-kort. De to andre landene som nå gjenstår, er Island og Danmark.