Hovedavtaler
Hovedavtalen KS - YS  

Tariffavtaler NHO
Funksjonæravtalen (NHO - YS/Parat)
Overenskomst for Asfaltarbeidere (NHO/NBL - YS/Parat)