Lizzie Ruud Thorkildsen sier løsningen sikrer medlemmenes kjøpekraft og tar igjen noe av etterslepet fra fjorårets oppgjør.
– Rammen er høyere enn for frontfaget og dermed tar vi også igjen noe av etterslepet fra fjorårets oppgjør. Kommunalt ansatte har stått og står fortsatt i front i pandemien. Våre medlemmer utgjør ryggraden i kommunale tjenester. Uten dem stopper sektoren. Det ville vært helt urimelig at disse skulle gått ut av årets oppgjør med tapt kjøpekraft, sier hun.

Thorkildsen er likevel tydelig på at dette oppgjøret ikke løser utfordringene i kommunal sektor.
– Sektoren står foran en stor rekrutteringsutfordring i årene som kommer. Lønn er helt avgjørende for å sikre at det fortsatt skal være attraktivt å jobbe i kommunene. Dette må KS og kommunene erkjenne, og legge opp sin lønnspolitikk deretter, sier hun. 

Mens YS, LO og Akademikerne kom til enighet, ble det ingen løsning for Unio. Dermed tar Unio ut 7 390 medlemmer i streik.

Les også: Riksmeklerens møtebok

Les også: Meklerens forslag

Les også: Meklingsinnspurt i kommunesektoren

YS Kommune forhandler på vegne av følgende YS-forbund: Delta, Skolelederforbundet, Parat, Yrkestrafikkforbundet og STAFO.