Løsningen har en ramme på 2,8 prosent og sikrer dermed medlemmenes kjøpekraft. 

Rammen er høyere enn for frontfaget og dermed tar man også igjen noe av etterslepet fra fjorårets oppgjør. Tillegget gis med virkning fra 1. mai 2021.
– Vi skulle gjerne hatt mer, og vi vil fortsatt ha rekrutteringsutfordringer i kommunal sektor. Dette var likevel ikke tiden for å sende kommune-Norge ut i en krevende streik mens vi fortsatt står i en pandemi, sier Bjørn-Are Sæther, Parats forhandlingsansvarlige i kommunesektoren.

Her er lønnstilleggene:
KS-tabell 270521