Meklingsfristen er 15. oktober.

Forhandlingsleder for YS Kommune i Oslo,Mona Bjørnstad, er skuffet over at de ikke lykkes å komme til enighet.
– Vi hadde trodd at vi skulle komme til en forhandlingsløsning, dessverre fikk vi det ikke til. Det siste kravtilbudet fra Oslo kommune kunne vi ikke akseptere. Derfor er vi nå i brudd, sier YS-K lederen i Oslo, Mona Bjørnstad. 

Reallønnsvekst til alle
Styrking av mulighetene til heltidsstillinger
Styrke rett til kompetanseutvikling på jobb.

Oslo kommune er et eget tariffområde med egen hovedavtale og egen pensjonskasse. Oslo kommune har mer enn 50 000 ansatte, og er landets største arbeidsplass. YS Kommune (YS-K) Oslo består av forbundene  Parat, Delta  og Skolelederforbundet. Parats representant i forhandlingsutvalget er Ine Zickfeldt.