Etter to dager med forhandlinger viste det seg at det ikke var grunnlag for å komme til enighet. YS og NHO møtes derfor til mekling fredag 9. og lørdag 10. april. Meklingsfristen utløper ved midnatt, lørdag 10. april. 
– Vårt hovedkrav er at medlemmenes kjøpekraft må opprettholdes. Det var NHO dessverre ikke villig til å komme oss i møte på, sier Bornø.    

Et lavtlønnstillegg er også blant kravene. YS Privat har flere medlemsgrupper i bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. For Parat gjelder dette medlemmer som er omfattet av vekteroverenskomsten, renholdsoverenskomsten, service- og vedlikeholdsoverenskomsten og riksavtalen. 

Parats nestleder Anneli Nyberg sier at det er viktig å få på plass et lavtlønnstillegg. 
– Vi fastholder våre krav om å opprettholde kjøpekraften for våre medlemmer, og at det også må gis et lavtlønnstillegg for alle grupper som tjener mindre enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det er ikke riktig at korona-pandemien skal brukes som unnskyldning for å forsterke allerede eksisterende lønnsforskjeller eller frata store grupper arbeidstakere en normal lønnsutvikling, sier Nyberg

Meklingen og plassoppsigelsen vil omfatte om lag 15 000 YS-medlemmer i NHO-bedrifter. I tillegg omfattes ca. 1 500 bussjåfører og funksjonærer i Vy buss i Spekter. Medlemmene er tilsluttet YS-forbundene Parat, Delta, Negotia, Safe og YTF.
Årets er et mellomoppgjør, det betyr at det i utgangspunktet kun skal forhandles om lønn.

Oppgjøret er samordnet, det vil si at det er Parats hovedorganisasjon YS som forhandler på vegne av YS-forbundene

Først ut i oppgjøret er forhandlingene mellom NHO på den ene siden og YS og LO på den andre. YS/LO og NHO forhandler på vegne av sine medlemmer om en ramme for konkurranseutsatt industri og virksomheter (frontfaget). Denne rammen danner grunnlaget for forhandlinger med øvrige grupper (frontfagsmodellen)

Les mer om oppgjøret på Parats tariffsider