Parat forhandler sammen med YS-forbundet Delta og parallelt med LO-forbundet Fagforbundet i disse forhandlingene.

Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune beklager at det ikke var mulig å komme i mål med en avtale.
– Vi kom dessverre ikke i land i ordinære forhandlinger. Det er bestandig et mål for Parat å komme i land med en løsning, men NHO-fellesskapet viste liten interesse for å komme oss i møte på våre krav om økt minstelønn, økte tillegg for å jobbe helg og kveld og arbeidstidsbestemmelser knyttet til medleverturnus, sier Aune til Parat24.

Oppgjøret går nå til mekling.