Statens vegvesen er i gang med en gedigen omorganisering. Ansvaret for fylkesveiene overføres til de nye fylkene fra 1. januar 2020, og samtidig omorganiseres Vegvesenet fra en regionsstruktur til en divisjonsstruktur. Vegkontor og trafikkstasjoner skal legges ned og flyttes, og så mye som 2500 ansatte må belage seg på å flytte, bytte jobb eller i verste fall slutte i etaten. Jannike Hanssen er hovedtillitsvalgt for Parat i Statens vegvesen, og representerer rundt 720 av de ansatte. Hun er svært bekymret for framtida til etaten og for sine medlemmer.
– Folk er redde, og det råder stor usikkerhet om framtida til etaten, sier hun til Parat24. 

Regionreformen som trer i kraft 1. januar 2020 får store konsekvenser for statens vegvesen. Ansvaret for fylkesveiene overføres til de nye fylkeskommunene, og samtidig skal Statens vegvesen spare 1,7 milliarder kroner. 2500 av de rundt 7000 ansatte i etaten blir berørt. 1850 av dem skal flyttes til fylkeskommunene.
– Vi skal skape en organisasjon tilpasset de nye rammene, men samtidig sørge for å bevare kompetansen i organisasjonen, sier fungerende vegdirektør Bjørne Grimsrud i en pressemelding om omorganiseringen.

Jannike Hanssen frykter på sin side at etaten nå blir vingeklippet.
– Et av de største problemene med omorganiseringen er at vi mister svært mange dyktige mennesker til fylkene. Det blir en kompetanseflukt fra Statens vegvesen som jeg er svært bekymret for, sier hun.

Det er en stor kabal som nå legges i Vegvesenet, en så omfattende omorganisering har aldri tidligere vært gjennomført i etaten. I tillegg til bekymringen for medlemmenes arbeidsplasser, er Hanssen opptatt av kvaliteten på tjenestene som Vegvesenet tilbyr publikum. I pressemeldingen om omorganiseringen sier fungerende vegdirektør Bjørne Grimsrud at reformen skal gjøre folks hverdag enda enklere og tryggere. Dette er Parats hovedtillitsvalgte skeptisk til.

– Når trafikkstasjonene legges ned og flyttes, er jeg redd for at tjenestene våre bil dårligere for brukerne, som nå må kjøre lange avstander for oppkjøring, visning av bil og så videre. Dette fører til at servicen vi yter overfor publikum blir dårligere, sier hun

Hanssen er også bekymret for det hun mener er en tendens til mer og mer privatisering og utsetting av tjenester i etaten. 
– Mye er allerede satt ut private, blant annet EU-kontroll og produksjon av førerkort. Politikerne ville også se på mulighetene for privatisering av sensorvirksomheten vår, men det er heldigvis lagt på is, sier hun.

De ansatte og deres representanter skal tas med på råd i forbindelse med omorganiseringsprosesser, og Jannike Hanssen sier samarbeidet med ledelsen har vært godt.
– Vi har vært involvert gjennom hele prosessen, så dette er heldigvis godt ivaretatt, sier Hanssen, som etterlyser mer engasjement rundt saken på politisk hold.
– Så langt har det nærmest vært taust fra politikerhold, og det overrasker meg, sier hun til Parat24.

Fakta: Omorganisering i Statens vegvesen
Seks nye divisjoner opprettes og en rekke oppgaver fra Vegdirektoratet i Oslo flyttes til disse divisjonene. Ledelsen av divisjonene foreslås plassert på følgende steder:
- Divisjon Veg: Tromsø
- Divisjon Transport og samfunn: Trondheim
- Divisjon Utbygging: Bergen
- Divisjon Trafikant og kjøretøy: Arendal
- Divisjon IT: Drammen
- Divisjon Fellesfunksjoner: Moss

Det blir opprettet fem regionale sentra blant annet med ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter og næringsliv i Bodø, Molde, Leikanger, Arendal og på Lillehammer. Det vil dermed skje med utgangspunkt i der Statens vegvesen i dag har sine regionvegkontor. Dette vil være geografiske avdelinger for divisjonene Veg og Transport- og samfunn

- 22 av dagens 74 trafikkstasjoner legges ned
- Enkelte kontorsteder avvikles når ansatte på disse stedene går over til fylkeskommunen som følge av regionreformen
- Rundt 270 av dagens arbeidsplasser i Oslo flyttes ut fra hovedstaden

Behovet for ny organisering kommer som en naturlig følge av flere forhold:
- Rundt 1.850 overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene som følge av regionreformen (rundt 6.800 ansatte i Vegvesenet i dag)
- Færre og færre trenger å dra til en trafikkstasjon fordi flere og flere av oss nå bruker Statens vegvesens digitale, nettbaserte selvbetjeningsløsninger
- Generelle krav til effektivisering av organisasjonen vil medføre en ytterligere nedgang i antall ansatte fra mot 2024
(Kilde: vegvesen.no)