Nordmenn som tjener mest, er mest fornøyd med livet.

For første gang er det gjort en nasjonal livskvalitetsundersøkelse der befolkningen har svart på hvordan vi har det.

SSB har undersøkt gruppene yrkesaktiv, student, pensjonist, ufør eller arbeidsledig.
− Et viktig funn i rapporten er at folks livskvalitet varierer etter livssituasjon. Personer som er arbeidsledige eller uføre, og personer med helseutfordringer, er eksempler på grupper som er overrepresentert blant dem som svarer at de er mindre tilfredse med livet, sier medforfatter og seniorrådgiver Elisabeth Rønning i Statistisk sentralbyrå.

De aller fleste svarer at de er tilfredse med livet. 26 prosent av befolkningen oppgir at de har høy tilfredshet med livet. Mens 22 prosent svarer at de er lite tilfreds.

De som er scorer lavest og er minst fornøyd med en rekke ting i livet, er arbeidsledige, dem med lav inntekt, personer med nedsatt funksjon eller psykiske plager og også dem med ikke-heteroseksuell identitet.