– Nedgangen vi ser i november, er tilbake til det fallet vi så helt i starten av pandemien, sier rådgiver Kristin Aasestad i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hotellene fikk det største fallet med en nedgang på 60 prosent, viser SSBs overnattingsstatistikk. Derimot økte norske overnattinger på hyttegrender og vandrerhjem med 16 prosent.

I alt ble det registrert 860 000 overnattinger på kommersielle overnattingssteder i november, rundt 1,1 millioner færre enn året før.

Koronatiltakene ble strammet inn i november, blant annet når det gjelder sosial distansering og hvor store grupper som kunne samles. Samtidig ble det innført karantenehotell ved innreise til Norge.

Det er særlig overnattinger fra utenlandske reisende som har falt. I Nord-Norge falt utenlandske hotellovernattinger med hele 86 prosent, mens Norge som helhet fikk en nedgang på 70 prosent, ifølge nettstedet Reiseliv i nord.

Fallet når det gjelder norske hotellovernattinger er derimot mindre i Nord-Norge enn i landet for øvrig, med en nedgang på 47 prosent mot landsgjennomsnittet på 60 prosent.