– Årets lønnsoppgjør, som er et hovedoppgjør, er utsatt til høsten. Det er stor usikkerhet rundt lønnsutviklingen, skriver regjeringen i budsjettet.

Da 2020-budsjettet ble lagt fram i fjor høst, anslo regjeringen en lønnsvekst på 3,6 prosent.
– Lønnsomheten i mange konkurranseutsatte bedrifter er blitt forverret som følge av den økonomiske situasjonen, konstaterer regjeringen.

Usikkert grunnlag
Det pekes videre på at lavere sysselsetting og høyere arbeidsledighet «ofte har ført til moderate lønnsoppgjør».
– Som en teknisk forutsetning for arbeidet med revidert budsjett, har departementet på usikkert grunnlag anslått den gjennomsnittlige årslønnsveksten til 1,5 prosent fra 2019 til 2020, heter det.

Årsaken til de dystre utsiktene er selvsagt koronaepidemien som rammer både Norge og andre land.

– Ikke overraskende
Parat-leder Unn Kristin Olsen er ikke overrasket over anslaget.
– Grunnet den uvanlige situasjonen Norge har stått i, i veldig lang tid nå, er det ingen stor overraskelse at beregningen av lønnsveksten er gått ned. Det har vi nok alle forventet at skulle skje. Om beregningen som regjeringen har foretatt viser helt riktig anslag er jeg noe mer usikker på, men ny beregning fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene som kommer 19. juni vil gi oss en bedre pekepinn på dette, sier hun til Parat24.