I den nye anbefalingen slås det fast at arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstida.

I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere fortsatt til å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse bare når det er nødvendig.

Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken. (©NTB)