Bli medlem du også!

Hvorfor streiker vi?
Kort om vekterstreiken
Hvorfor streiker vi?

Er du stolt vekter? Legg til ramme på ditt Facebook-profilbilde!

Siste nytt fra Parat og Parat24:
Nyhet: 
Vekter-enighet mellom Parat og NHO Service og Handel 02.11.20
Nyhet: Streikemarkering mot NHO 29.10.20
Nyhet:
Fortsatt stor streikevilje 23.10.20
Bilder: Markering Jernbanetorget 23.10.20
Nyhet: Permitterer streikelederne 22.10.20
Nyhet: 
Ingen løsning – vekterstreiken fortsetter 16.10.20
Video:
Markering Jernbanetorget 16.10.20
Bilder:
Markering Jernbanetorget 16.10.20
Nyhet: Redder liv for 26 kroner i tillegg 16.10.20
Nyhet: 
Meklingsstart for vekterne 16.10.20
Bilder: Markering ved Oslo City 15.10.20
Nyhet: Vold og trusler mot Oslo S-vektere 15.10.20
Video: Markering ved NHO-huset 13.10.20
Nyhet: Hundre streikende vektere ved NHO 13.10.20
Nyhet: Jobbsavn og stor streikelyst 13.10.20
Bilder: Markering i Tønsberg 13.10.20
Nyhet: Burde skamme seg 12.10.20
Nyhet: Vekterstreiken trappes opp 09.10.20
Bilder: Markering i Oslo 09.10.20
Video: 
YS-leder Erik Kollerud hilser 01.10.20
Bilder: Markering i Tønsberg 30.09.20
Video: Markering Avarns hovedkontor Oslo 25.09.20
Bilder: Markering Avarns hovedkontor Oslo 25.09.20
Bilder: Parat-leder og streikende Bergen 23.09.20
Nyhet: 
Strøm av nye vektermedlemmer 24.09.20
Video: Appell fra Parat-lederen 21.09.20
Nyhet: Varsler opptrapping av streiken 20. 09.20
Bilder: Streikekafe Oslo 19.09.20
Video: Markering Securitas Oslo 18.09.20
Bilder: Markering Securitas Oslo 18.09.20
Nyhet: Parat avviser «nytt» tilbud fra NHO 16.09.20
Nyhet: Streik i vaktbransjen 16.09.20

Presseklipp: Nyttig informasjon:
Kontaktinformasjon til tillitsvalgte i Avarn
Kontaktinformasjon til tillitsvalgte i Securitas
Streikebidrag i vekterstreiken
Praktisk informasjon ved streik
Tariffinformasjon – streikebryteri

Informasjon til alle hovedtillitsvalgte i Parat:
Slik kan dere støtte de streikende

Støtteerklæringer:

Les flere støtteerklæringer her


Streik i vaktbransjen september 2020