Hvorfor streiker vi?
Kort om vekterstreiken
Hvorfor streiker vi?

Er du stolt vekter? Legg til ramme på ditt Facebook-profilbilde!

Siste nytt: 

Nyhet: Tvungen mekling i vekterstreiken førte ikke fram – streiken fortsetter 16.10.20
Nyhet: 
Ingen løsning – vekterstreiken fortsetter 16.10.20
Video:
Markering på Jernbanetorget 16.10.20
Bilder:
Markering på Jernbanetorget 16.10.20
Nyhet: Redder liv for 26 kroner i tillegg 16.10.20
Nyhet: 
Meklingsstart for vekterne 16.10.20
Bilder: Markering ved Oslo City 15.10.20
Nyhet: Vold og trusler mot Oslo S-vektere 15.10.20
Nyhet: Nå rammes Oslo S av vekterstreiken: − Mye alvorlig som kan skje der
Nyhet: 
Anita får 26 kroner ekstra i timen når hun jobber natt: – Det er latterlig lavt 14.10.20
Video: Markering ved NHO-huset 13.10.20
Nyhet: Hundre streikende vektere ved NHO 13.10.20
Nyhet: Jobbsavn og stor streikelyst 13.10.20
Bilder: Streikemarkering Tønsberg 13.10.20
Nyhet: NHO snakker ikke med oss 12.10.20
Nyhet: 
Burde skamme seg 12.10.20
Nyhet: Vekterstreiken trappes opp 09.10.20
Bilder: Streikemarkering Oslo 09.10.20
Video:
 YS-leder Erik Kollerud hilser 01.10.20
Bilder: Markering Tønsberg 30. 09.20
Video: Markering Avarns hovedkontor Oslo 25.09.20
Bilder: Markering Avarns hovedkontor Oslo 25. 09.20
Bilder: Parat-leder og streikende Bergen 23.09.20
Nyhet:
 Strøm av nye vektermedlemmer 24. 09.20
Video: Appell fra Parat-lederen 21. 09.20
Nyhet: Varsler opptrapping av streiken 20. 09.20
Bilder: Streikekafe Oslo 19. 09.20
Video: Markering Securitas Oslo 18. 09.20
Bilder: Markering Securitas Oslo 18. 09.20
Nyhet: Parat avviser «nytt» tilbud fra NHO 16. 09.20
Nyhet: Streik i vaktbransjen 16. 09.20

Nyttig informasjon:
Kontaktinformasjon til tillitsvalgte i Avarn
Kontaktinformasjon til tillitsvalgte i Securitas
Streikebidrag i vekterstreiken
Praktisk informasjon ved streik
Tariffinformasjon – streikebryteri

Informasjon til alle hovedtillitsvalgte i Parat:
Slik kan dere støtte de streikende

Støtteerklæringer:
Lokomotivpersonalets Forening Oslo støtter destreikende vekterne
Negotia støtter de streikende
Parat ung støtter de streikende vekterne
Norsk Flygerforbund gir full støtte til Parat, Norsk Arbeidsmandsforbund og streikende vektere
Utdanningsforbundet i Bergen støtter vekterstreiken
YS-forbundet Norsk Tollerforbund støtter de streikende i Parat og i vaktbransjen
Pilotforbundet gir full støtte til streikende vektere         
Elektropersonalets Forening Trondheim støtter de streikende vekterne
YS stiller seg bak de streikende i vaktbransjen
Yrkestrafikkforbundet støtter streiken i vaktbransjen
Stafo støtter de streikende i vaktbransjen

Les flere støtteerklæringer her


Streik i vaktbransjen from Parat on Vimeo.


Streik i vaktbransjen september 2020