– Arbeidsplassen er kanskje den viktigste læringsarenaen. Parat vil gjennom flaggsaken bidra til å tilrettelegge for enda bedre læring for våre medlemmer, sier Parat-leder Vegard Einan.

Dette er hovedmålene for årets flaggsak:
• Sette fokus på kompetanseutviklingen som finner sted i arbeidslivet 
• Sette søkelyset på kompetanseutviklingen i samfunnet  

Med stadig endrede krav til kompetanse i arbeidslivet er årets flaggsak meget relevant for Parats medlemmer.

Hensikten med flaggsaken er å øke kunnskapen om temaet blant medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og i arbeidslivet for øvrig. I tillegg skal flaggsaken gi et bedre grunnlag for utforming og legitimering av Parats politiske og tariffmessige synspunkter på området.

Gjennom arbeidet med flaggsaken i 2019 skal Parat:

• Sette fokus på kompetanseutviklingen som finner sted i arbeidslivet

• Sette søkelyset på kompetanseutviklingen i samfunnet 

• Jobbe for å påvirke beslutningstakere og arbeidsgivere for å få gjennomslag for Parats politikk på området

Se vedlagt PowerPoint-presentasjoner (fem stykker) for flaggsaken 2019. 
Disse er tilpasset de ulike tariffområdene, i tillegg til en generell presentasjon.

Parats flaggsak 2019 - Grunnlagspresentasjon
Parats flaggsak 2019 - Grunnlag + staten 
Parats flaggsak 2019 - Grunnlag + NHO og Virke
Parats flaggsak 2019 - Grunnlag + KS
Parats flaggsak 2019 - Grunnlag + Spekter