Ytring

Parat har ingen bindinger

  • 08.08.2017
  • Vegard Einan
Jeg får ofte spørsmål om hva Parat gir i støtte til politiske partier. Svaret er kort og godt, ingenting.
Parat har ingen bindinger til noen politiske partier, hverken økonomiske eller andre. Våre tillitsvalgte lokalt eller sentralt, har ingen verv i partier i kraft av sine roller i forbundet. Det er likevel mange av våre medlemmer og tillitsvalgte som har tillitsverv i ulike partier, og det er bra.

Politisk engasjement er viktig. Men det er ingen av Parat-medlemmenes penger som går til partistøtte.

Noen vil kanskje mene det er bra å ha tette bånd mellom fagbevegelsen og politiske partier. I noen saker er det kanskje det også. Jeg frykter imidlertid at man kan bli for opptatt av å verne "sine" politikere og de partiene man investerer penger og prestisje i mot uønsket oppmerksomhet.

Det viktigste er etter min mening uansett, at man man som arbeidstaker er organisert i en fagforening og støtter opp under et organisert arbeidsliv. Samtidig så lenge det er åpenhet rundt relasjoner og partistøtte, kan jo alle velge selv.

Akkurat som de kan i frie valg, velge selv. Godt valg i september!
comments powered by Disqus

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo