Tariffavtaler

Hovedavtalen i staten 2017-2019

Den 9. november 2016 ble staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene enige om å forlenge «Hovedavtalen i staten» fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2019.
Avtaleperiode 01.01.2017 – 31.12.2019

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Odd Jenvin-SteinsvågSpesialrådgiver

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo