Tariffavtaler

Hovedavtalen i staten 2019-2020

YS Stat, LO Stat, Unio og Akademikerne stat har blitt enige med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å forlenge hovedavtalen.
Avtaleperiode 01.01.2017 – 31.12.2019

Partene er enige om at hovedavtalen videreføres (prolongeres) uten endringer frem til 31. desember neste år. Det betyr at det blir nye forhandlinger om hovedavtalen høsten 2020.

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Odd Jenvin-SteinsvågSpesialrådgiver

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo