Tariffavtaler

Hovedavtalen i staten 2019-2020

YS Stat, LO Stat, Unio og Akademikerne stat har blitt enige med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å forlenge hovedavtalen.
Avtaleperiode 01.01.2017 – 31.12.2019

Partene er enige om at hovedavtalen videreføres (prolongeres) uten endringer frem til 31. desember neste år. Det betyr at det blir nye forhandlinger om hovedavtalen høsten 2020.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo