Tariffavtaler

Hovedavtalen mellom KS og YS

Hovedavtalen er første del av alle tariffavtaler for arbeidere som er eller blir opprettet mellom de organisasjoner som er nevnt i overskriften og/eller deres medlemmer, og som ikke omfattes av andre Hovedavtaler.
Avtaleperiode 01.01.2018–31.12.2019

Hovedavtalen KS-YS/Parat 2020 - 2021

Hovedavtale veileder KS 

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo