Tariffavtaler

Hovedavtalen mellom KS og YS 01.01.2018–31.12.2019

Hovedavtalen for perioden 01.01.2018–31.12.2019 er forlenget med to år.
Avtaleperiode 01.01.2018–31.12.2019

I dette opptrykket av Hovedavtalen er protokoll fra revisjonen pr. 01.01.2016, forhandlingene i 2014 og B-rundskriv 5/2015 tatt inn bak i avtalen. Rundskrivet omhandler temaer fra Hovedavtalen der partene sentralt har en omforent forståelse.

Veileder til hovedavtalen i YS kommune, hvordan vi mener de mest sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen kan, og i noen tilfeller, skal forstås.

Kontakt oss

Region Øst

Bjørn Are SætherNestleder regionavdelingen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo