Tariffavtaler

Overenskomst for Asfaltarbeid og veivedlikehold (NHO/NBL - YS/Parat)

Gjelder alt asfaltarbeid, herunder råvareproduksjon, drift og vedlikehold av veier o.l., arbeider som asfaltarbeidere blir satt til i vintersesongen, reparasjon av bedriftens maskinpark på eget verksted eller lignende.

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat 

Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Informasjon i forbindelse med uravstemning over Riksmeklerens forslag for YS-NHO overenskomsten.

Asfalt og vei - generelt tillegg 

Asfalt og vei protokoll tilpasningsforhandlinger

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Turid SvendsenForhandlingssjef/advokat MNA

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo