Tariffavtaler

Funksjonæravtalen (NHO - YS/Parat)

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat 
Avtaleperiode 01.06.2018 - 31.05.2020

Informasjon i forbindelse med uravstemning over Riksmeklerens forslag for YS-NHO overenskomsten.

Funksjonæravtalen - generelt tillegg
Funksjonæravtalen - protokoll tilpasningsforhandlinger

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Kjell Morten AuneSpesialrådgiver

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo