Tariffavtaler

Hovedtariffavtale dok 25 (Kommune/Oslo kommune/YSK/Parat)

Avtalen gjelder for Ansatte i Oslo kommune
Hovedavtalen for Oslo kommune dok 24 (fortsatt gjeldene)
Hovedavtalen KS 2016-2017 

Avtaleperiode 01.04.2014 - 31.03.2016

Mellomoppgjøret 2019
Oslo kommune: Forhandlingsstart 25. april. forhandlingsfrist kl 24:00 natt til 1. mai.
Tariffinformasjon - Enighet i oppgjøret 01.05.19
Protokoll - Enighet i oppgjøret 01.05.19 

Uravstemning offentlig tjenestepensjon tariffområde Oslo kommune, 23. april 2018
Nedenfor finner du link til uravstemningsdokument, avtale, og typeeksempler.
Parat oppfordrer alle våre medlemmer i Oslo kommune til å stemme JA på vedlagte link innen 15. mai 2018
Parats uravstemningsdokument OfTP typeksempler
Uravstemingsdokument Parat-YS april 2018
Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sekt 3. mars 2018

 

Kontakt oss

Region Øst

Bjørn Are SætherNestleder regionavdelingen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo