Tariffavtaler

Hovedtariffavtale dok 25 (Kommune/Oslo kommune/YSK/Parat)

Avtalen gjelder for Ansatte i Oslo kommune.
Overenskomsten gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (ev. gjennomsnittlig arbeidstid) pr. uke, dog med de unntak som er nevnt i den enkelte tariffbestemmelse.  

Avtaleperiode 01.04.2014 - 31.03.2016

Hovedavtalen Kommune/Oslo kommune/YSK/Parat

Hovedtariffavtale dok 25 i Oslo kommune 2014 - 2016
NB: Avtalen er prolongert fra 2014 og gjelder fortsatt.

 

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo