Tariffavtaler

Hovedtariffavtale (Kommune/KS-YSK/Parat)

Hovedtariffavtalen er framforhandlet mellom KS og hovedsammenslutningene YS-kommune, LO-Kommune Unio og Akademikerne-K.
Avtaleperiode 01.05.2018 - 31.04.2020

Hovedtariffavtale for kommunal sektor 2020 - 2022
 

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo