Tariffavtaler

Hovedtariffavtale (Kommune/KS-YSK/Parat)

Forkortes HTA og gjelder for KS-området. Hovedtariffavtalen er framforhandlet mellom KS og hovedsammenslutningene YS-kommune, LO-Kommune Unio og Akademikerne-K.
Avtaleperiode 01.05.2018 - 31.04.2020

Hovedavtalen KS 2016-2017

Mellomoppgjørte 2019 
KS: Forhandlingsstart 11. april, forhandlingsfrist kl 24:00 natt til 1. mai.
Tariffinformasjon - Enighet i oppgjøret 01.05.19
Sentrale lønnstillegg pr 01.05.19
Ny garantilønnstabell pr 01.07.19  

Uravstemning offentlig tjenestepensjon kommunal sektor, 23. april 2018

Nedenfor finner du link til uravstemningsdokument, avtale, og typeeksempler.
Parat oppfordrer alle våre medlemmer i kommunal sektor til å stemme JA på vedlagte link innen 15. mai 2018

Parats uravstemningsdokument OfTP typeksempler

Uravstemingsdokument Parat-YS april 2018
Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sekt 3. mars 2018

 

Kontakt oss

Region Øst

Bjørn Are SætherNestleder regionavdelingen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo