Tariffavtaler

Hovedtariffavtale (Kommune/KS-YSK/Parat)

Forkortes HTA og gjelder for KS-området. Hovedtariffavtalen er framforhandlet mellom KS og hovedsammenslutningene YS-kommune, LO-Kommune Unio og Akademikerne-K.
Avtaleperiode 01.05.2018 - 31.04.2020

Hovedavtalen KS 2016-2017

Uravstemning offentlig tjenestepensjon kommunal sektor, 23. april 2018
Nedenfor finner du link til uravstemningsdokument, avtale, og typeeksempler.
Parat oppfordrer alle våre medlemmer i kommunal sektor til å stemme JA på vedlagte link innen 15. mai 2018

Parats uravstemningsdokument OfTP typeksempler

Uravstemingsdokument Parat-YS april 2018
Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sekt 3. mars 2018

 

Kontakt oss

Region Øst

Bjørn Are SætherNestleder regionavdelingen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo