Tariffavtaler

Hovedtariffavtale i staten

Hovedtariffavtalen omfatter enhver arbeidstaker som er ansatt i staten, med noen få unntak som statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere, arbeidstakere som deltar i midlertidige arbeidsmarkedstiltak eller attføringstiltak, og arbeidstakere som gjør tjeneste på pensjonistvilkår.
Avtaleperiode 01.05.2016 - 30.04.2018

Også deltids tilsatte arbeidstakere og lærlinger er omfattet av hovedtariffavtalen. Derimot er de øverste lederne i staten tatt ut av det ordinære lønnssystemet og innplassert i statens lederlønnsordningen. Dette gjelder om lag 300 ledere.

Oppgjøret 2018 
Tariffinformasjon - Informasjon om eventuell streik (9. mai 2018)
Informasjon om uravstemningen om avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte.
Uravstemning - Ny tjenestepensjon for ansatte i staten

 
Hovedavtalen i staten 2017-2019
Tariffpolitisk plattform for Parat i staten 2017

Mellomoppgjøret 2017
Presentasjon fra webinar om lokale forhandlinger august 2017
Tariffinformasjon - lokale lønnsforhandlinger i stat, 23. juni 2017
Tariffinformasjon fra oppgjøret i stat, 29. april 2017
Protokoll fra forhandlingene 29. april 2017

Ny A lønnstabell i staten fra 1. mai 2016, gjelder for YS, Lo og Unio

Til alle tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte i staten, 6. juni
Enighet - Ingen streik i staten, 26. mai
Brudd i tarifforhandlingene mellom staten og YS Stat
   

Tariffinformasjon:

 Protokoller:

Tariffinformasjon - Uravstemming i staten   

Tariffinformasjon - Ny hovedtariffavtale i staten


Tariffinformasjon - Ingen streik i staten 

Riksmeklerens møtebok: 

Tariffinformasjon - Meklingsinnspurt i staten -
Info til deg som ikke skal ut i streik
 

Bruddprotokoll i staten 

Tariffinformasjon - Brudd i staten    
YS stat - Kravdokument 12. april   

 

Kontakt oss

Generalsekretærens stab

Odd Jenvin-SteinsvågFagsjef rekruttering og utvikling

Forhandlingsavdelingen

Victoria Krefting RynningAdvokatfullmektig/Forhandler

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrom

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo