Større skrift: A A A

Oppdatering av ansiennitetslisten 1. juli.

Vi har mottatt oppdatert ansiennitetsliste gjeldende f.o.m. 1. juli. På grunn av den nye personvernforordningen, så er listen kun med ansattnummer, noe som gjør det problematisk for oss å kunne kvalitetssikre listen. Dette har vi tatt opp med selskapet. Pga. ferieavvikling har vi ikke fått noen løsning på problemet ennå, men vil fortsette å jobbe med det. På OSL basen er det en som har rykket opp til fast SCCM tillegg, og i CPH er det fire. På de øvrige basene er den ingen opprykk.