Større skrift: A A A

Varsel om betinget permittering

NK viser til artikkel på Rednose. https://rednose.norwegian.no/nyheter/betinget-permitteringsvarsel/

Betinget permitteringsvarsel til ansatte i Norge.

Som et resultat av brudd i forhandlingene i det sentrale samordnede oppgjøret mellom hovedorganisasjonene LO/YS og NHO vil det gjennomføres mekling fra 4.april til 7.april.

Dersom partene ikke kommer til enighet, kan dette føre til streik fra 8.april. I ytterste konsekvens kan noen av foreningenes medlemmer bli tatt ut i streik og/eller at det blir streik i annen bedrift som kan gjøre permitteringer i Norwegian nødvendig. Dette sentrale oppgjøret er helt utenfor selskapets kontroll.

Når det gis et betinget permitteringsvarsel, så betyr det at man p.t. ikke med sikkerhet vet om bedriften vil bli rammet av streik eller ei.

Ettersom dette er et samordnet oppgjør, hvilket betyr at det er de store forbundene som forhandler, og ikke de "lokale foreningene", så betyr det at det er de norske som vil bli tatt ut i en eventuell streik. Ettersom partene ikke forhandler om danske forhold, så vil ikke NCSD bli tatt ut, dette til tross for at vi følger samme avtale og forhandlingsorden.

Vi vil holde alle medlemmene fortløpende orientert når partene igjen møtes hos Riksmekleren.