Større skrift: A A A

Stavanger universitetssykehus søker 100 % tannhelsesekretær

Fast tannhelsesekretærstilling ved øre-nese-hals avdelingen

Kirurgisk divisjon, øre-nese-hals avd. har som mål å gjennomføre en god diagnostikk + behandling av pasienter
med sykdommer i ØNH området.
Avdelingen består av poliklinikk, dagkirurgi, sengeavd, operasjonsavd., høresentral og oralkir. avd.

Ved oralkirurgisk avdeling blir det ledig 2 faste stillinger som tannhelsesekretær. (50% av stilling blir
administrasjon og 50% assistere oralkirurg ved polikliniske konsultasjoner og små operasjoner i lokal anestesi).

Oralkirurgisk avdeling består av 4 oralkirurger i deltidsstillinger, 2 tannhelsesekretærer og 1
helsesekretær/sekretær.

Oralkirurgisk avd. er en seksjon under øre-nese-hals avdelingen og de utfører poliklinisk virksomhet og
operasjoner i lokal og generell anestesi. Vi behandler både polikliniske, dagkirurgiske og inneliggende pasienter.
Avdelingen har moderne OPG og CBCT utstyr, og benytter talegjenkjenning.

Tiltredelse snarest.

Les hele utlysningsteksten her

Link til annonsen

Helse Stavanger