Større skrift: A A A

Forhandlinger Mønsteravtalen 2018. Forhandlingsdato 9.10.

Parat-ThsF skal også i år forhandle med Tannlegeforeningen og Virke om eventuelle endringer i Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer.
Dato er nå fastsatt til 9. oktober. 

Eventuelle endringer i minstelønn og generelle tillegg vil bli utbetalt med tilbakevirkende kraft fra 1.mai d.å. 

Parat /ThsF sine krav om lønnsendringer vil være tilsvarende som det som ble forhandlet for kommunale ansatte 30.april i år.