Større skrift: A A A

Tydligere lovverk om opplysningsplikt til barnevernet

Flere må melde fra til barnevernet når barn og unge kan være utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Nå tydeliggjøres plikten til å melde fra og det presiseres at opplysningsplikten går foran taushetsplikten for helsepersonell.

Manglende melding til barneverntjenesten kan få svært alvorlige konsekvenser for barna det gjelder. Derfor ønsker vi å tydeliggjøre lovverket, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Lovendringene, som trer i kraft fra 1. juli i år, skal klargjøre og forenkle opplysningsplikten i barnevernloven og i ulike særlover, som barnehageloven, opplæringsloven og helsepersonelloven.

Les Regjeringens pressemelding her