Større skrift: A A A

Håndhygienedagen 5. mai 2018

Sammen med landets fire regionale kompetansesentre for smittevern og representanter fra kommunehelsetjeneste, inviterer Folkehelseinstituttet også i år til en felles nasjonal dugnad for bedre håndhygiene.
ABresistens_2_web_RGB (002).jpg

Antibiotikaresistens regnes som en av de mest alvorlige truslene mot den globale folkehelsen. Godt smittevern er, sammen med restriktiv og korrekt bruk av antibiotika, våre viktigste tiltak mot resistensutvikling. Håndhygiene, utført på rett måte og til rett tid, er ett av våre aller viktigste smitteverntiltak. Systematisk og kontinuerlig arbeid for bedre etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger gir redusert resistensutvikling og økt pasientsikkerhet.