Større skrift: A A A

Nye krav i kommuneoppgjøret

YS krever et lønnstillegg på 10 000 kroner for høyskoleutdannede og fagarbeidere og 14 000 kroner til fagarbeidere med tilleggsutdanning. I tillegg krever YS et generelt tillegg på 6 000 kroner til alle grupper. Rådgiver i Parat, Bjørn Are Sæter, representerer Parat i forhandlingene. Han sier fagarbeidere over tid er blitt lønnstaperne i kommunesektoren og YS krever derfor et særskilt lønnstillegg for denne gruppen.

Fagarbeiderne må ifølge YS prioriteres særskilt i årets oppgjør.
– Fagarbeiderne har hatt en dårligere lønnsutvikling enn andre kommuneansatte de siste årene. Vi ønsker at erfarne fagarbeidere og fagarbeidere med tilleggsutdanning prioriteres, sier Erik Kollerud, leder i YS Kommune, til NTB. 

Unio og Akademikerne har tidligere gjort det klart at de vil prioritere henholdsvis ansatte med høyere utdanning og lektorer i årets oppgjør, mens LO har krevd gode, generelle tillegg til alle grupper.

Forhandlingsfristen er 30 april klokken 24.00.