Større skrift: A A A

Endringer i "Det gule heftet 2018".

16.2.2018 ble det gjort viktige endringer i Det gule heftet. Særlig punkt 14 er viktig for mange pasienter i tannhelsetjenesten.
Endret versjon ligger nå på ThsFs hjemmeside under Lønn og arbeid. "Det gule heftet"