Større skrift: A A A

Stortingsmøter om kommunereformen

Kommunereformen og forvaltningsnivået for tannhelsetjenesten sto på agendaen da Anne-Gro Årmo, Gerd Bang-Johansen og Parats nestleder Vegard Einan besøkte Stortinget i går.
- Vi hadde to gode og konstruktive møter, med stortingsrepresentant Geir Sigbjørn Toskedal fra KrF og Håvard Sandvik, rådgiver i Venstre. Vi jobber nå videre for å få møter også med regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, sier Gerd Bang-Johansen.