Større skrift: A A A

Kvikksølvsaken: Utålmodig Graham

Stortingsrepresentant Sylvi Graham (H) spør statsråd Bjurstrøm om når vi kan forvente en endelig avgjørelse i kvikksølvsaken. Gerd Bang-Johansen i Parat er glad for at sentrale politikere holder tak i saken.   
Graham har ennå ikke fått svar på sitt spørsmål. 

I desember i fjor ga Trygderetten to tannhelsesekretærer medhold i sitt krav om yrkesskadeerstaning. Etter dette har Hanne Bjurstøm uttalt at hun ønsker ytterligere en sak i Trygderetten.

Kvikksølvsaken har vært behandlet i Stortinget etter at stortingsrepresentant Laila Dåvøy (KrF) fremmet en interpellasjon. Hun har senere fulgt dette opp med et spørsmål til statsråden.