Større skrift: A A A

Hva er hovedavtale og tariffavtale?

En hovedavtale inngås mellom hovedorganisasjonene for arbeidstakere og arbeidsgivere og inneholder arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonenes gjensidige rettigheter og plikter. Eksempler er organisasjonsfrihet, informasjonsplikt, samarbeid, medbestemmelse og streikerett. Farmasiforbundet forhandler sine hovedavtaler gjennom Parat og YS .

 

En tariffavtale eller overenskomst er en avtale som inngås skriftlig mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiverorganisasjon. Tariffavtalen regulerer blant annet lønn, ansettelser, arbeidstid, overtid, ferie og utdanning utover minstekravet i lovverket. En tariffavtale kan ikke ha betingelser som er dårligere enn i lovverket.

 

FFor flere begrepsforklaringer, se "ABC i lønn og tariff"