Større skrift: A A A

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i samtale med leder for YS-Stat Pål N. Arnesen under Arendalsuka 2019. Foto: Arve Sigmundstad

– Nok er nok

Nok er nok, statsansatte krever en trygg og god hverdag uten trakassering. Det var introduksjonen til en offentlig samtale mellom leder av YS Stat Pål N. Arnesen og Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) under Arendalsuka.

Det siste året er det lagt frem en rekke undersøkelser som har kartlagt omfanget av mobbing og trakassering for ansatte i staten. Da Parat24 i april gjennomførte en undersøkelse blant nærmere 3000 medlemmer i Parat om seksuell trakassering, svarte over i 90 % av respondentene i flere bransjer nei, eller vet ikke, på spørsmål om arbeidsgiver har kartlagt omfanget av seksuell trakassering siste år.

Les også: Alarmerende tall om seksuell trakassering

I flere bransjer svarer over 70 prosent av respondentene nei, eller vet ikke, på spørsmål om hvorvidt arbeidsgiver har varslingsrutiner eller retningslinjer for hva som skal gjøres dersom ansatte utsettes for seksuell trakassering.
– Nok er nok, nå må vi fra ord til handling, sier leder av YS-Stat Pål N. Arnesen.

Arnesen fikk tydelig støtte fra statsråden.
– Tallene som er lagt frem fra Parat24 er rystende, dette må vi ta på alvor, sier Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Arnesen sier at det skorter ikke på lover eller regelverk.
– Det er oppfølgingen og det daglige arbeidet som må styrkes, sier han.

Det var bred enighet mellom både statsråden og YS-Statlederen om at situasjonen må bedres.
– Jeg er både overrasket og skremt over noe av det tallmaterialet som er lagt frem. Vi skal ha nulltoleranse overfor mobbing og trakassering, dette skal bekjempes, sier statsråden.

Se hele samtalen mellom Mæland og Arnesen i opptak her.

Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, sier det er gledelig at statsråden ser verdien av trepartssamarbeidet, og at dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom tillitsvalgtsapparatet på den måten ivaretas.
– Samtidig må jeg si at jeg forventer at statsråden bidrar til å sette dagsorden internt i staten, de tallene vi har sett vedrørende seksuell trakassering i staten er ikke godt nok. Her må statsråden ta ansvar, sier hun til Parat24.