Større skrift: A A A

Gry Larsen, generalsekretær i Care Norge. Foto: Arve Sigmundstad

Forventer enighet om kjønnsbasert vold

ILOs konvensjoner er viktige både for norsk arbeidsliv og globale arbeidstakerrettigheter. I løpet av juni vil det bli avgjort om vi får en ny ILO-konvensjon med et særlig mål om å bekjempe kjønnsbasert vold og trakassering.

Seksuell trakassering i arbeidslivet har fått oppmerksomhet siste året, men millioner av kvinner i verden har ikke blitt hørt.

En av tre land i verden mangler fortsatt lover mot seksuell trakassering på jobb. Kommende mandag starter runde to i forhandlingene i den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen (ILO) – hvor det forventes at det vil bli vedtatt en bindende konvensjon for seksuell trakassering i arbeidslivet. Onsdag arrangerte CARE Norge frokostmøte på Kulturhuset i Oslo om temaet.

Les også: Landsmøtet – vil ha konvensjon om vold og seksuell trakassering

Liz Helgesen (Unio), som sammen med Mirjam Sorge Folkvord (YS) representerer de norske arbeidstakerorganisasjonene i de kommende ILO-forhandlingene, sier til Parat24 at hun forventer at man gjennom ILO klarer å komme til enighet om en ny konvensjon.
– ILO har hundreårsjubileum i år, og det er stor interesse for at man i jubileumsåret skal klare å etablere en ny standard. Men, jeg er urolig for hva standarden vil inneholde, sier hun.

Les også: Alarmerende tall om seksuell trakassering

Helgesen sier det er utfordrende å bli enig om definisjonen på hva som er arbeidslivet, og hvor man setter grensene for arbeidslivet.
– Er man i arbeidslivet når man deltar i en sosial sammenheng på vegne av arbeidsgiver, eller når arbeidsplassen din er ute på gata. Over halvparten av verdens arbeidere har ikke en kontrakt, eller ordnede arbeidsforhold. Så spørsmålet om hvor åpne vi skal være for hva et arbeidsliv er, er et av de vanskelige spørsmålene som gjenstår, sier hun.

Helgesen sier at også spørsmålet om hvem som skal defineres som arbeidere, er et kontroversielt spørsmål i forhandlingene.

Les også: Vil ha slutt på seksuell trakassering på arbeidsplassen

Klarer ILO å komme til enighet om en ny konvensjon om kjønnsbasert vold og seksuell trakassering på arbeidsplassen, vil det være opp til medlemslandene å ratifisere konvensjonen – og deretter innarbeide denne i hvert enkelt lands lovgivning.

Gry Larsen, generalsekretær i Care Norge, sier hun forventer at en konvensjon kommer på plass i løpet av de neste 14 dagene.
­– Jeg klarer ikke å se for meg at ILO ikke lykkes med å få dette på plass. Samtidig forventer jeg at det skal være en sterk konvensjon, selv om jeg vet det finnes sterke motkrefter der ute, sier hun til Parat24.

Larsen sier hun også forventer at regjeringen raskt setter i gang en prosess for å få ratifisert konvensjonen.
– Norge må ha som ambisjon å være et av de første landene som får ratifisert konvensjonen. Skal vi lykkes med dette, må vi fortsette å jobbe sammen – ikke minst for å legge press på regjeringen for å få fortgang i arbeidet med å innarbeide dette også i norsk lovgivning, sier hun.

Les også: Statsråder og ledere tar et oppgjør med seksuell trakassering