Større skrift: A A A

Schibsted vil legge ned kundesenter på Fagernes – 120 kan miste jobben

Konsernledelsen i Schibsted anbefaler å legge ned kundesenteret på Fagernes i Valdres. 120 personer kan miste jobben. – Dramatisk både for lokalsamfunnet og for de ansatte som nå rammes, sier tillitsvalgt.

Kundesenteret på Fagernes besvarer henvendelser fra kunder til flere av Schibsteds mediehus. Nå foreslås kundesenteret nedlagt, og 120 ansatte vil kunne bli overtallige ved en avvikling på Fagernes, opplyser Schibsted.

Schibsted understreker at den endelige beslutningen om nedleggelse ennå ikke er tatt. Forslaget skal fremmes for styret, som vil ta en beslutning innen 30 dager.

De ansatte på kundesenteret ble orientert om forslaget under et møte med ledelsen i Schibsted onsdag ettermiddag.

Hovedtillitsvalgt for Parat ved Schibsted kundesenter i Valdres, Kim Daniel Vorpvik, sier dette er svært dramatisk for lokalsamfunnet.
– Skulle avgjørelsen bli stående, vil arbeidsledigheten i vårt område dobles, sier han til Parat24.

Schibsted konsernet satte i april i gang et arbeid for å se på organiseringen av kundeservice for fremtiden, og det er lagt fram en anbefaling om å avvikle senteret i Oppland. Det er foreslått å etablere en ny og mindre kundesenter-avdeling ved Schibsteds hovedkontor i Oslo, samt at den største delen av arbeidet outsources til en ekstern tredjepart.

Vorpvik sier det er mange som nå er skuffet, noen er forbanna, lei seg og sinte.
– Her er det kompetente medarbeidere som har stått i denne jobben siden oppstarten i 2013. Etter vår oppfatning vil en nedleggelse være dramatisk ikke bare oss, men også for mediehusene vi jobber for i de daglige, sier han.

Vorpvik sier det er en trist beslutning.
– Det er vanskelig å tro at Schibsted kan ha forstått hvilken kompetanse de nå sender på døren, og hvilken jobb vi har gjort for mediehusene og konsernet, sier han.

Leder for Parat media, Liz Ovesen, var tilstede på onsdagens allmøte, og sier hun er veldig overrasket over anbefalingen som nå legges frem for konsernledelsen, ikke minst med tanke på den begrunnelsen som ble gitt.
– Gevinsten dette måtte ha for Schibsted står ikke på noen som helst måte i samsvar med de dramatiske konsekvensene dette vil medføre for de 120 ansatte, og deres familier, sier hun til Parat24.

Ovesen sier Part media nå vil følge saken opp videre via organisasjonens konserntillitsvalgte.
– I tillegg følger vi også opp våre medlemmer individuelt, i forhold til deres behov, sier hun.

Schibsted skal nå ha dialog med Oppland fylkeskommune og tillitsvalgte før styret i Schibsted Norge skal fatte en endelig beslutning. Dette ventes å skje innen 30 dager.

Tidsrammen for en eventuell avvikling er ikke klar, men mediekonsernet ser for seg at en ny organisasjon vil være på plass rundt 1. oktober.