Større skrift: A A A

Tonje Krakeli Sneen, Helene Husebø og Diyana G. Tiedt er nyansatte i Parat. Foto: Trygve Bergsland.

Parat øker kompetansen med flere nyansatte

Parat har sterk medlemsvekst og har den siste tiden ansatt flere høyt utdannede innen økonomi og kommunikasjon. Generalsekretær i Parat, Trond R. Hole, sier det er et mål for organisasjonen å være en attraktiv arbeidsgiver for unge som søker en spennende arbeidsplass.   
 
Tonje Krakeli Sneen (28) er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen og ansatt i Parats forhandlingsavdeling.
– Vi er en aktiv samfunnsaktør og Krakeli Sneen bidrar til at vi i enda større grad kan gå inn i komplekse problemstillinger. Vår målsetting er å få stortingspolitikere og andre til å støtte vår jobb med å skape en enda bedre arbeidsdag for medlemmer og andre, sier Hole.

Kommunikasjon er styrket gjennom ansettelse av Helene Husebø (24) som er utdannet journalist og i tillegg har en master fra London School of Economics.
– Vårt arbeid med å nå ut med relevant informasjon til det norske folk, medlemmer og sentrale politikere er viktig. Med Husebø på laget ser vi flere muligheter til å ytterligere forsterke dette arbeidet, sier Trygve Bergsland som leder Parats kommunikasjonsarbeid.

Diyana G. Tiedt (48) er utdannet innen økonomi og forretningsjus ved BI og nyansatt i Parats økonomiavdeling.
– Organisasjonen har hatt sterk vekst det siste året, der både Parat forsvar og politilederne har blitt en del av Parat-familien. Tiedt styrker økonomijobben og gjør at vi leverer enda bedre tjenester til våre medlemmer, sier Per Jostein Ekre, som er forbundsadvokat og leder av Parats service-avdeling.