Større skrift: A A A

Tillitsvalgt for Parat ved IFE, Nils-Olav Solum. Foto: Gry Slotterøy / IFE

Masseoppsigelser ved IFE

Regjeringen la nesten 162 millioner kroner på bordet til IFE gjennom revidert nasjonalbudsjett. Likevel fortsetter prosessene som ventes å lede frem mot masseoppsigelser.

Da regjeringen tirsdag la frem forslag til revidert nasjonalbudsjett, lå det inne en tilleggsbevilgning på 161,9 millioner kroner IFE og håndteringen av Norges atomavfall.

Administrerende direktør ved IFE, Nils Morten Huseby, sier til Halden Arbeiderblad at IFE er fornøyd med at regjeringen nå bidrar med betydelige midler gjennom revidert nasjonalbudsjett.
– Den ekstra bevilgningen sikrer framdriften av de store og viktige oppgavene knyttet til opprydding etter atomvirksomheten og gjør det mulig å ta vare på nøkkelkompetanse. Langsiktighet og forutsigbarhet er avgjørende for å lykkes med de store oppgavene Norge har foran seg, sier han til avisen.

Les også: Norges siste atomreaktor stenges – milliardopprydning venter

Tillitsvalgt for Parat ved IFE, Nils-Olav Solum, sier dette var en gledelig nyhet og helt nødvendig for å kunne sikre en forsvarlig og forutsigbar videre drift ved IFE.
– Det pågår nå et arbeid hvor man ser på en rekke ulike tiltak for å redusere kostnadene. Bevilgningen vi nå får gjennom revidert nasjonalbudsjett, bidrar til å avhjelpe den mest akutte situasjonen, og det betyr at vi nå slipper unna permitteringer, sier han.

Både atomreaktoren i Halden og på Kjeller er nå stengt. IFE er i gang med å forberede en nedbygging av reaktorene og håndtering av Norges atomavfall. Det er et omfattende opprydningsarbeid som nå står for døren, etter 70 år med atomvirksomhet i Norge.

Opprydding og sikring av de nå nedlagte nukleære anleggene innebærer svært store kostnader og krever spesialisert kompetanse. Det arbeidet har ført til et behov for statlig finansiering, og en betydelig omlegging av IFEs nukleære virksomhet.

Overfor Halden Arbeiderblad presiserer direktøren at IFE skal leve videre, også uten atomreaktorer i drift.
– IFE skal fortsette å være Norges nukleære forskningsinstitutt, og ser flere muligheter for å videreutvikle forskningen innen nukleærteknologi også etter at reaktorene er stengt. Innen IFEs øvrige satsingsområder på fornybar energi, petroleumsteknologi, helse og digitale systemer er det stor vekst, og IFE vil satse videre innen disse områdene, sier Huseby til avisen.

Les også: Stortinget avgjør Halden-reaktorens skjebne

Som en konsekvens av de store omveltningene for IFE, gjennomføres det nå et arbeid som vil lede frem til masseoppsigelser ved hele IFE allerede innen 1. juli 2019. Parallelt med dette, er det også deler av IFEs virksomhet som skal styrkes, eksempelvis ser man for seg en betydelig oppbemanning av vaktstyrken. Disse stillingene blir forbeholdt de som er overtallige og oppfyller kravene som NSM og PST stiller.

– Vi har en god dialog med ledelsen, og venter nå på beslutning om omfanget av nedbemanningen i IFEs styremøte 24 mai. Etter dette er det nytt drøftelsesmøte 29 mai, og så vil innkalling til omstillingssamtale bli sendt ut til de berørte. Det blir travle tider, men jeg regner med at vi kan komme til enighet om veien videre, sier Solum som er tillitsvalgt for Parat.