Større skrift: A A A

Arkivfoto, replikkordskifte mellom Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og finansminister Siv Jensen (FrP) under fremleggelsen av regjeringserklæringen. Foto: Stortinget

Revidert nasjonalbudsjett: Dette betyr det for lommeboken

Skattepengene kan komme tidligere, nygifte får bedre nytte av skattefordeler og veteranbiler blir billigere. Men mulige rentehopp kan krympe lommeboken.

Dette er konsekvensene av noen av nyhetene som kom fram i revidert nasjonalbudsjett.

– Fra et forbrukerståsted er det ikke de største endringene i dette budsjettet, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea til NTB.

Hun trekker likevel fram to punkter som folk kan merke direkte:

* Skattepengene vil komme tidligere. Nå leverer man skattemeldingen i april, og får penger man eventuelt har til gode på skatten utbetalt i juni. Men neste år kan dette bli utbetalt allerede to uker etter at man leverer skattemeldingen, varsler regjeringen.

Skatteregler endres
* Regjeringen varsler endringer i skattereglene for ektefeller. Tidligere har folk som gifter seg etter 31. oktober, ikke kunne dra nytte av skattefordelene ved ekteskapet ved neste skatteår. I stedet har de vært nødt til å vente til året etter dette igjen.

– Nå foreslår regjeringen at alle som gifter seg fram til 31. desember, skal skattlegges som ektefeller det påfølgende året, forklarer Incedursun.

Bompengekutt
Noen har mer grunn til å juble over revidert nasjonalbudsjett enn andre.

Dette gjelder blant annet dem som jevnlig kjører gjennom bomstasjonene ved Halsnøysambandet i Hordaland, Tverlandet-Godøystraumen i Nordland eller Listerpakken i Vest-Agder.

Som varslet har nemlig Frp fått gjennomslag til å sette av 200 millioner kroner for å stenge ned disse bomstasjonene tidligere enn planlagt.

Mulig rentehopp
Bor du i resten av landet, er det ikke mange flere endringer som går direkte inn i privatøkonomien til folk flest.

Indirekte vil imidlertid regjeringens oljepengebruk kunne få betydning for alle som har boliglån. Regjeringen legger nemlig opp til å bruke 238 milliarder kroner av oljefondet i år – 7 milliarder mer enn planlagt, noe mange frykter kan føre til rentehopp.

– Det er renteeffekten som virkelig kan bli merkbar for mange. Å tråkke hardere på gassen når farten i økonomien allerede er god, kan før til raskere og kraftigere renteoppgang. Det er noe alle med boliglån vil merke, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 til NTB.

Fakta om de viktigste endringene i revidert nasjonalbudsjett
* Bruken av oljepenger – midler hentet fra oljefondet – økes med 7 milliarder til 238 milliarder kroner totalt.

* Statens skatte- og avgiftsinntekter blir 3 milliarder lavere enn antatt siden stadig flere kjører elbil. Bensin- og dieselbiler er pålagt langt høyere avgifter enn elbiler.

* Regjeringen bevilger 1,5 milliarder kroner ekstra til 900 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig.

* 430 millioner til klima- og miljøtiltak. Av disse får klimainvesteringsfondet Nysnø 100 millioner og Enova 50 millioner. 25 millioner går til fylkeskommunene for å støtte omlegging til hurtigbåter med nullutslipp, mens 60 millioner skal brukes til å flytte godstransport til jernbane.

* 250 millioner til vedlikeholde jernbane for å forebygge forsinkelser på Norges mest trafikkerte togstrekning mellom Asker og Lillestrøm.

* Bevilgningen til planleggingen av Ringeriksbanen og ny E16 mellom Bærum og Hønefoss kuttes med 511 millioner. Årsaken er en forsinkelse i planleggingen av prosjektet.

* 340 millioner bevilges til ny E18 i Bærum – etter at støtte til prosjektet ble trukket så sent som i desember.

* 200 millioner til å bygge ned bomstasjoner og betale ned gjeld på følgende strekninger: Fylkesvei 544 (Halsenøysambandet i Hordaland), fylkesvei 17 (Tverlandet – Godøystraumen i Nordland) og Listerpakken i Vest-Agder.

* Kommunene får en vekst i såkalt frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner.

* Ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem der staten tar halve regningen.

* Merverdiavgift på ebøker og strømmetjenester med ebøker fjernes.

* 105 millioner til lokale idrettsanlegg gjennom kompensasjon av merverdiavgift.

* 100 millioner til nytt utstyr i politiet.

* Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 til 80 prosent.

* 66 millioner til å øke taket for bostøtte for barnefamilier og større husstander. Samtidig vil 3.100 færre motta slik støtte.

* 50 millioner til bredbåndsutbygging der det i dag ikke er lønnsomt å bytte ut, samt til å koble opp husstander og virksomheter som blir berørt av Telenors avvikling av kobbernettet.

* 30 millioner til å opprettholde Veterinærinstituttets kontorer i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.

* I tillegg er det foreslått en lang rekke mindre endringer.