Større skrift: A A A

Illustrasjonsfoto: iStock / Getty Images

OECD slår alarm om roboter

OECD spår at hver sjuende jobb kan gå tapt på grunn av automatisering de neste 15–20 årene.

Opptil 14 prosent av arbeidsplassene i OECDs 36 medlemsland kan forsvinne på grunn av automatisering de neste 15 til 20 årene, skriver organisasjonen i sin årlige rapport om arbeidsmarkedet.

Automatisering vil i tillegg føre til store endringer i jobbhverdagen for mange andre arbeidstakere, ifølge OECD.

– Vi ser ikke for oss en jobbløs framtid. Men vi ser for oss store utfordringer i framtidas arbeidsmarked, sier OECDs generalsekretær Angel Gurría.

OECD viser til en flerdobling i antall industriroboter de siste årene. Samtidig investeres det mer og mer i kunstig intelligens.

OECD står for Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling.